OWAIN GLYNDWR COMMUNICATES

Promoting an interest in the history of Owain Glyndwr, the Welsh Son of Prophecy, his life, times and society and his great Welsh War of Independence;also promoting causes today in Glyndwr's spirit and promoting the flying of the Glyndwr flag on Sept 16 Glyndwr Day.

Monday, September 06, 2010

Gŵyliau Glyndŵr Corwen a Abercraf 2010.

.
..
Dydd Owain Glyndwr Day Corwen: 16 Medi 2010

10 am
Gwasanaeth gyda disgyblion Ysgol Caerdrewyn ym Mhafiliwn Chwaraeon
Service with Caerdrewyn School at Sports Pavilion

11 am
Gorymdaith a chyflwyno Torch Blodau o’r pafiliwn chwaraeon i’r cerflun,
Procession and laying of the wreath from the sports pavilion to the statue,

11.45am
Cawl cyn Cerdded rhoddedig gan Dafarn y Delyn cysylltwch â 01490 412967
Pre walk Soup kindly donated by the Harp Hotel contact 01490 412967

1 pm
Taith Gerdded Hanesyddol, dechrau wrth y cerflun
Historical Walk starting from the statue

3 pm
Paned a chyfle i weld arddangosfa Casgliad Geraint Jones o Hen Luniau o Gorwen ym Mhafiliwn Chwaraeon Corwen
Tea and Display of collection by Geraint Jones of Photographs of Old Corwen, Sports Pavilion Corwen

6 pm
Sioe Pypedau Glyndŵr ym Mhafiliwn Chwaraeon Corwen
Glyndwr Puppet Show in the Sports Pavilion Corwen

7 pm
Cinio a Darlith goffa Syr R. Rees Davies,
“Cyfoeth ein Diwylliant Gwerin” gyda Dr Robin Gwyndaf , Caerdydd
yng Ngwesty Owain Glyndŵr 01490412115. Pris £10. Rhaid cysylltu gyda’r gwesty i archebu tocyn erbyn 11/09/10

Dinner and “The Syr R. Rees Davies memorial Lecture,”
“The Wealth of our Folk Culture” with Dr Robin Gwyndaf, Cardiff
(Translater available) at the Owain Glyndwr Hotel 01490413225. Price £10 Please contact the Hotel to pre book tickets by the 11/09/10

9 pm
Goleuo’r llusernau ar y sgwâr cyswllt Leonne Ball 014903246
Lighting of the Lanterns on the square contact Leonne Ball 014903246
.
******
.
Gŵyl Glyndŵr Abercraf:

Mae hon yn ŵyl sy'n cychwyn ar Nos Wener 17 Medi ac sy'n diweddu ar brynhawn Sul 19 Medi ac mae'r gweithgareddau i gyd yn cael eu cynnal ar dir Tafarn yr 'Ancient Briton', Penycae SA9 1YY.

This is a three day festival. It starts on the evening of the 17th Sept and ends on the afternoon of the 19th Sept and all events are held on the fields ajoining the Ancient Briton pub, Penycae SA9 1YY.

Nos Wener/ Friday 6pm - late. Open mic, Fire display, hot food, good music, real ales.

Sadwrn/Sat 11am - 6.15pm. Medieval displays, play activities, music, storytelling, Welsh crafts, stalls, Battle of Bryn Glas re-enactment.

Sadwrn/Sat. 7pm - late. Welsh Folk bands, ceilidh dancing, hogroast.

Sul. Sun. 11am - 4pm. More medieval displays, stalls, music & family fun. Hot food available all weekend.

Gellir gwisgo'n ganoloesol ar gyfer yr ŵyl yma i gynorthwyo i greu'r awyrgylch ond does dim rhaid gwneud hynny.

You can dress medieval for this festival if you wish as a means of contributing to the atmosphere, but you dont have to.
.
******