OWAIN GLYNDWR COMMUNICATES

Promoting an interest in the history of Owain Glyndwr, the Welsh Son of Prophecy, his life, times and society and his great Welsh War of Independence;also promoting causes today in Glyndwr's spirit and promoting the flying of the Glyndwr flag on Sept 16 Glyndwr Day.

Friday, April 27, 2007

New Glyndwr Four Lions Embroidered Badge.

Maint: 2½” x 3” Size 2½” x 3”Dyma gyfle i gael gwared ar y 'dwster brenhinol' oddi ae eich crysau rygbi! Darllennwch ymlaen...

Fel rhan o'r ymgyrch i gael gwared o'r 'dwster brenhinol' neu'r tri pluen 'ich dien' oddiar dir Cymru, mae Llysgenhadaeth Glyndŵr bellach wedi sicrhau cyflenwad o fathodynnau clwt o 'arfbais 4 llew rampiant Glyndŵr' wedi eu brodio. Gellir rwan felly, fynegi eich protest drwy dynnu'r 'dwster' oddi ar eich dilledyn a gwnio'r arfbais ar y dilledyn yn ei le. Neu, wrth gwrs, gellir gwnio'r arfbais clwt ar unrhyw ddilledyn o'ch dewis eich hunain.

Gellir ond cael yr eitem yma oddi wrth Llysgenhadaeth Glyndŵr (tydio ddim ar gael mewn siopau) a'r pris yw £2 + 40c cludiant. Pris bychan iawn i dalu os ydych am gymryd rhan yn yr ymgyrch i gael gwared o 'ddwster yr ymhonnwr' a cofiwch y byddwch, ar yr un pryd, yn helpu i gynnal gwaith Llysgenhadaeth Glyndŵr sydd ddim yn cael unrhyw fath o nawdd o gwbl.

Gyrrwch sieciau, wedi eu gwneud yn daladwy i Sian Ifan, 34, Bethesda Court, Prince of Wales Rd, Abertawe SA1 2EY :Ffon: 01792 533806. Diolch.

HERE'S AN OPPORTUNITY TO GET RID OF THE 'ROYAL DUSTER' OFF YOUR RUGBY SHIRTS! READ ON...

As part of our campaign to get rid of the 'royal duster or the 'ich'dien three feathers' from Cymru, Embassy Glyndŵr has now got a supply of 'Glyndŵr's Four Lion's Rampant' embroidered cloth badges for sale which will enable anybody who wishes to voice their support to this campaign, to purchase the aforementioned cloth patches to sew on to their rugby shirts, or any other item of clothing, in protest and as an alternative to the 'three feathers'.

These cloth badges can only be purchased from Embassy Glyndŵr, they won't be found in shops, and are priced at £2 each + 40p pxp. A small price to pay if you wish to participate in the campaign to be rid of 'the Pretender's duster' and remember that you will, at the same time, be helping to support the work of Embassy Glyndwr who is not grant assisted in any way.

Send cheques, made payable to Sian Ifan, to 34, Bethesda Court, Prince of Wales Rd, Abertawe SA1 2EY. Phone: Tel: 01972 533806. Diolch.

Sian Ifan.