OWAIN GLYNDWR COMMUNICATES

Promoting an interest in the history of Owain Glyndwr, the Welsh Son of Prophecy, his life, times and society and his great Welsh War of Independence;also promoting causes today in Glyndwr's spirit and promoting the flying of the Glyndwr flag on Sept 16 Glyndwr Day.

Sunday, February 20, 2011

An Embassy Glyndŵr Critique of the Cadw Commissioned Owain Glyndŵr Plan

Darllenwch fy sylwadau yn y ddolen gyswllt isod ac os ydych yn cytuno gyda'r hyn dwi'n ei ddweud (yn y glas) cwynwch i Cadw ac i Alun Ffred Jones am y modd mae Cadw am ymdrin â hanes Owain Glyndŵr yn eu cynllun dehongli. Os na wnaiff ddigon ohonom gwyno's swyddogol bydd Cadw'n cario'n mlaen i gamddehongli ein hanes; a ydych chi'n barod i ganiatau iddyn nhw wneud hynny?

Ymddiheuraf yn syth nad oes fersiwn Cymraeg ond gan fod y ddogfen yn 102 tudalen yn ei chyfanrwydd does gen i ddim amser i gyfieuthu'r cyfan a dim modd ariannol i dalu am wasanaethau cyfieuthydd ond, os oes rhywun am wirfoddoli i wneud y gwaith, byddai'r Llysgenhadaeth yn hynod o ddiolchgar.


http://llysgenhadaeth.webnode.com/

Please read the points (in the link above) I make in this review and critique and if you agree with what I say, complain to Cadw and Alun Ffred Jones in regards to the way that Cadw thinks they can deal with the history of Owain Glyndŵr in their 'Interpretation Plan'. If not enough of us officially complain, Cadw will continue to misinterpret our history. Are you prepared to allow them to continue to do so?


Siân