OWAIN GLYNDWR COMMUNICATES

Promoting an interest in the history of Owain Glyndwr, the Welsh Son of Prophecy, his life, times and society and his great Welsh War of Independence;also promoting causes today in Glyndwr's spirit and promoting the flying of the Glyndwr flag on Sept 16 Glyndwr Day.

Monday, September 10, 2007

Owain Glyndŵr Day - Sept 16th


DYDD GLYNDŴR BRON YMA ETO - MEDI 16. BETH AM DDATHLU? A COFIWCH CHWIFIO BANER GLYNDŴR ODDI AR EICH ADEILAD DINESIG, CYNGOR, YSGOLION, LLYFRGELLOEDD, BUSNESAU, GWESDAI, TAFARNDAI, FFERMYDD, TAI - AC UNRHYW LE ARALL GELLWCH FEDDWL AMDANO...DEWCH I NI FYNNU CYDNABYDDIAETH I'R MAB DAROGAN - TYWYSOG OWAIN GLYNDŴR...DEWCH I NI FYNNU STATWS SWYDDOGOL I'N DYDD GLYNDŴR BLYNYDDOL.

MAE'R CYNULLIAD, YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL, RHAI O GESTYLL YNG NGHOFAL CADW, STADIWM Y MILENIWM A NIFER REIT DDA O GYNGHORAU A BUSNESAU YN CHWIFIO'R FANER YN FLYNYDDOL YN BAROD, DEWCH I NI DDILYN YR ESIAMPL.

GLYNDŴR DAY IS ALMOST HERE AGAIN - SEPT 16. LET'S CELEBRATE! AND DON'T FORGET TO FLY YOUR GLYNDŴR FLAG BE IT ON YOUR CIVIC BUILDINGS, COUNCILS, SCHOOLS, LIBRARIES, BUSINESSES, HOTELS, PUBS, FFARMS, HOUSES - AND EVERYWHERE ELSE YOU CAN THINK OF TO MAKE AN IMPACT. LET'S INSIST ON RECOGNITION FOR OUR SON OF PROPHECY PRINCE OWAIN GLYNDŴR...LET'S INSIST ON OFFICIAL STATUS FOR OUR ANNUAL DYDD GLYNDŴR

THE NATIONAL ASSEMBLY, THE NATIONAL EISTEDDFOD, SOME OF THE CASTLES IN CADW'S KEEPING, THE MILLENNIUM STADIUM AND A DECENT NUMBER OF COUNCILS AND BUSNESSES ALREADY FLY THE FLAG, LET'S FOLLOW THEIR EXAMPLE.

Gweler y cyswllt isod. Yn anffodus, tydi'r poster yma, na'r rhaglen, ar gael yn Gymraeg ond pasiwch ymlaen serch hynny. Mae'r Ŵyl yma'n ardderchog - ac yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Engraifft wych o 'sut' i gael yr arian ac sut i fynd ati i drefnu Gŵyl Glyndŵr. Pam na all pob Cymuned yng Nghymru wneud hyn?

See link below. This Glyndŵr Day festival is great - and gets bigger every year! Its a brilliant example as to where to seek funding and 'how' to go about organising a Glyndŵr Festival. Why can't every community in Cymru do this? Please pass the link on.

http://www.sgfnet.co.uk/events.htm


Darlith gan Guto Prys ap Gwynfor i ddathlu Dydd Owain Glyndŵr

"Cristnogaeth gynnar, a'i heffaith ar ddatblygiad y genedl Gymreig."

Lecture by Guto Prys ap Gwynfor to celebrate Owain Glyndŵr Day.
"Early Christianity and its effect on the Welsh nation"
7.30pm, Nos Wener/Friday 14/06/07
Neuadd yr Ysgol
Llanfihangel-ar-Arth

Sailor Dafydd Hughes from Aberaeron is taking part in a 'world wide' boat race that starts off from the Albert Dock, Liverpool on Sept 16th - Owain Glyndŵr Day. Dafydd will be raising the Glyndŵr 4 Lions Rampant flag in every port on the voyage, The flag will be presented to Dafydd at Albert's Dock Liverpool at 7pm on Thursday 13th Sept by Owain Glyndŵr (alias re-enactor Mike Roberts of the Samhain Re-enactment Society. Please come along to give Dafydd a good send off if you're in the area and don't forget to bring your Owain Glyndŵr flag.